Вести

Одржана Јавна трибина о Нацрту Одлуке о измени Статута

Дана 25.03.2024. године, у сали 34, са почетком у 12 часова одржана је Јавна трибина поводом Нацрта Одлуке о измени Статута града Крушевца.

Весна Анђелић, начелник Градске управе, упознала је присутне да је Скупштина града Крушевца на седници одржаној 21.02.2024.године донела Одлуку о приступању промени Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 4/24) којом је предвиђено да ће се промене Статута извршити изменом члана 39. Статута града Крушевца и преузимањем одбредбе члана 38. став 5 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Србије бр. 129/7, 83/2014- др. Закон и 101/2016 др. Закон, 47/2018, 111/2021- др.закон).

Градско веће града Крушевца на седници одржаној 04. марта 2024. године, у складу са наведеном Одлуком, утврдило је Нацрт Одлуке о измени Статута града Крушевца, којом се предлаже измена члана 39. Статута града Крушеевца, преузимају одредбе члана 38. став 5 Закона о локалној самоуправи и прописује да председник Скупштине може бити на сталном раду у Граду. Имајући у виду да важећи Статут града Крушевца прописује да је председник Скупштине на сталном раду у Граду, овом изменом створиће се могућност да Скупштина убудуће одлучује о радноправном статусу председника Скупштине града, тј. да ли ће функцију обављати на сталном раду или без заснивања радног односа у Граду.

Јавној трибини присуствовали су председник Скупштине Драгана Баришић, заменик председника Скупштине Синиша Максимовић, секретар Скупштине Маја Цуцкић и заменик секретара Ивана Антић, као и запослени у стручним службама.

Јавна расправа траје од 08. марта до 29. марта 2024. године.

Примедбе, предлози и сугестије се достављају у писаном облику на адресу: Градско веће града Крушевца, Газиместанска бр.1 37000 Крушевац или на мејл адресу skupstinа@krusevac.rs са назнаком "Примедбе на Нацрт Одлуке о измени Статута града Крушевца" до 29.03.2024. године.

До дана одржавања јавне трибине није било писаних примедби.

Извор: Град Крушевац